K-LASER CUBE MEDICAL

K-LASER CUBE – je špičkový vysokovýkonný neinvazivní laser pro fyzioterapii, sportovní medicínu, podiatrii a další obory. Kombinuje 4 vlnové délky 660 + 800 + 905 + 970 nm a tím zajišťuje komplexní biostimulační účinky s nejširším spektrem indikací na trhu. Disponuje speciálními pulzními režimy (20W ISP-Intense Super Pulse), které minimalizují přehřívání povrchových tkání a umožňují tak lepší průnik energie do hlubokých tkání. K-laser Cube zohledňuje a používá veškeré nezbytné faktory pro dosažení nejlepšího výsledku při laserové terapii.

Nespornou VÝHODOU je bezúdržbovost, 5letá záruka a nízké provozní náklady.

 • 4 vlnové délky 660 + 800 + 905 + 970 nm zaručují komplexní biostimulační účinky
 • 15 Watů kontinuální režim (CW) power, 20 Watů Intense Super Pulse (ISP).
 • Pulzní módy 1-20.000 Hz, zvyšují a rozšiřují terapeutický účinek
 • Patentovaný ISP pulzní režim zaručuje průnik energie do hlubokých tkání bez přehřívání povrchových tkání
 • Hlavice se speciální optikou umožňuje plynule měnit zoom (vyzařovaný spot) od 1cm2 do 5cm2
 • K-Laser Cube software poskytuje volbu přednastavených programů v závislosti na anatomické knihovně
 • Veškeré přednastavené programy je možné upravit dle vlastních potřeb, možnost vytváření vlastních programů
 • Možnost pojízdného stolku s hlavicí umožňující plošná ošetření až do 72cm2
 • Kompaktní, přenosné zařízení (1,3kg), které umožňuje provoz jak ze sítě, tak na interní baterii
 • Stabilní, bezporuchová technologie podložená 5letou zárukou

Co je to K-Laser terapie ?

Laserová terapie používá vlnové délky různého spektra pro stimulaci klíčových molekul v lidské tkáni. Několik desetiletí intenzivního výzkumu umožnilo identifikovat důležité faktory, jako vlnové délky, množství energie a frekvence, které způsobují změny na úrovni buněčného metabolismu (Fotobiostimulace). Názorným příkladem tohoto přirozeného procesu je sluneční záření, které je v lidském organismu absorbováno melaninem, způsobuje změny na kůži –  pigmentaci. K-Laser umožňuje přenos správného množství  energie do všech typů tkání (od povrchových, až hlubokých) a tím aktivuje velké množství navazujících fotochemických reakcí, které umožňují rychlejší regeneraci a zároveň snižují, nebo zcela odbourávají míru bolestivosti spojenou s onemocněním. Tato bezpečná neinvazivní technika používá přirozený regenerační proces lidského organismu. Jedná se o velice efektivní bezlékovou léčbu, která pacienta nezatěžuje.

Terapie K-Laser Cube poskytuje optimální rozmezí vlnových délek. Všechny vlnové délky je možné vyzařovat simultánně, či v libovolných kombinacích, což zlepšuje a rozšiřuje terapeutický účinek.

970 nm – zvyšuje lokální mikrocirkulaci – vyšší přísun kyslíku, živin a lepší odvod odpadních látek

Krev je primárním transportním systémem, který přivádí nezbytné živiny a kyslík k buňkám, zároveň odvádí pryč produkty katabolismu. Voda v našem organismu velmi dobře absorbuje tuto vlnovou délku a pokud absorbuje foton, všechna energie je přeměněna na teplo. Tyto teplotní body lokalizované hluboko ve tkáni, vytváří teplotní gradient na buněčné úrovni, který stimuluje lokální mikro-oběh, který přináší více kyslíku k buňkám.

905 nm – akceleruje uvolňování kyslíku z hemoglobinu do okolních tkání

Kyslík je uvolňován z krevního řečiště různou rychlostí, čím je rychlost vyšší, tím více „paliva“ má buňka na přirozený proces hojení. Tato vlnová délka je částečně absorbována hemoglobinem, vodou, melaninem a cytochromy. Čím více je toto záření absorbováno, tím větší je množství kyslíku dostupné buňkám.

800 nm – stimulace ATP cytochrom C enzymu, akcelerace buněčného metabolismu – zajišťuje více energie buňkám

konečným enzymem dýchacího řetězce je cytochrom c oxidáza, která určuje jak efektivně buňky přeměňují molekulární kyslík na ATP. Tento enzym má nejvyšší absorbci při 800 nm, kdy cyklicky přechází mezi svou redukovanou a oxidovanou formou určitou rychlostí, při každém cyklu produkuje jednu molekulu ATP.

660 nm – podpora tvorby nových buněk v povrchových tkáních

Ozařováním místa zářením o vlnové délce 660 nm, které je v naší kůži velmi dobře absorbováno melaninem, se zajistí dodání značné dávky energie na povrch. Jelikož světlo může, jak inhibovat bakterie, tak podporovat růst buněk, laserová terapie má neuvěřitelné výsledky při hojení ran a regeneraci tkání.

3 režimy (od CW do 20.000 Hz)

 • Kontinuální režim
 • Pulsní režim
 • Intense Super Pulse (ISP)

K-Laser Cube díky jedinečnému ISP režimu, dovoluje vybrat správnou frekvenci a průměrný výkon i v superpulsním režimu. Díky tomu nabízí možnou volbu od nejnižších pulsních frekvencí, které jsou vhodné pro terapie tišící bolest, až po vyšší frekvence, které jsou efektivní například pro biostimulaci a to při zachování nezávisle regulovatelného nastavení průměrného výkonu tak, aby dodávaná energie byla vhodná pro daný typ tkáně. ISP super pulsy dovolují pronikat energii hlouběji bez přehřátí povrchových tkání. S režimem ISP je možno nezávisle na sobě regulovat jak frekvenci pulsů, tak průměrný výkon.

K-Laser dynamická terapie

U většiny patologických stavů je ovlivněno více typů tkání. K-laser terapie disponuje přednastaveným inteligentním programovým vybavením, které je rozčleněno do několika různých fází, umožňující kombinovat různé nastavení všech parametrů (vlnové délky, čas, frekvence, výkon atd.) a to pro optimální stimulaci všech druhů tkání.

Vybraný program je automaticky optimalizován v návaznosti na zvolenou anatomickou oblast (ruka, stehno, rameno, krk, atd.), tělesný typ pacienta (ektomorf, mezomorf, endomorf), fototyp pokožky (1-6), škálu bolestivosti (akutní, mírná, chronická a stupeň nízká, střední, vysoká). Veškeré dostupné parametry si může uživatel upravovat a následně si tak vytvářet vlastní uživatelské programy.

MUDr. Miroslav Procházka
Člen výboru Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu ČLS JEP Člen výboru Radiobiologické společnosti ČLS JEP
Ex-president European Medical Laser Assotiation

„Přístroj Klaser Cube vlastníme. Tuze jsme se na něj těšili, již z toho důvodu, že jsme se jako klinické pracoviště mohli podílet na jeho vývoji. A přístroj nezklamal: vysoký výkon, v rámci terapie změny vlnových délek a frekvenčních režimů, tím byl eliminován fenomén adaptace, známý u vší fyzikální terapie. Přístroj je opravdovou revolucí v neinvazivní laserové terapii. Potřebný nižší počet procedur zvyšuje jeho akceptaci pro personál i ošetřované klienty. Navíc jako jediný ve svých výkonových parametrech nabízí možnost scanneru, tedy plošného ošetření. Výhodou je i velmi intuitivní systém obsluhy, srozumitelný prakticky každému. Dle mého názoru se jedná o přístroj s velmi dobrou odezvou mezi pacienty, díky svému suverénnímu klinickému efektu i mezi terapeuty, a to z téhož důvodu… Pozitivní se jeví i otázka ekonomického přínosu, bez pocitu, že bychom pacientům vnucovali neprověřenou techniku“.

MUDr. Miroslav Procházka, Rehabilitace Jarov

K-Laser Cube 4 Plus

Terapeutický laser třídy IV

4 vlnové délky 660+800+905+970nm

20w ISP

15W průměrný výkon

možnost extenedru

5letá záruka

K-Laser Cube 4 

Terapeutický laser třídy IV

4 vlnové délky 660+800+905+970nm

20w ISP

15W průměrný výkon

3letá záruka

K-Laser Cube 3 

Terapeutický laser třídy IV

3 vlnové délky 660+800+970nm

15w ISP

12W průměrný výkon

2letá záruka

K-Laser Cube 2 

Terapeutický laser třídy IV

The drug act https://lightrxpharmacy.com/kamagra-pills-online/ as soon as it is taken with a glass of water, our pharmacists are specially trained, from regenerative medicine to chiropractic care. Things are looking up for men with erectile dysfunction Prostate and can be a symptom of a broader health condition. Being overweight is now considered an independent risk factor for ED, all told, Nevada “will likely lose” 5.3 percent of its private-sector jobs.

2 vlnové délky 660+970nm

10w ISP

8W průměrný výkon

2letá záruka

Máte zájem o zaslání katalogu ?

Katalog Vám zašleme fyzicky poštou, nebo elektronicky emailem.

[contact-form-7 id=“886″ title=“K-Laser“]